×

Šťastný nový rok 2021!

Šťastný nový rok 2021!
30.11.2020

Vážení zaměstnanci a partneři společnosti SILON s.r.o.,
děkujeme Vám za úspěšnou spolupráci v letošním nelehkém roce.
Vám i Vašim blízkým přejeme pohodové Vánoce, optimismus a pevné zdraví v roce 2021.

Obrázek namalovala osmiletá Zuzka Čamrová, vítězka výtvarné soutěže dětí zaměstnanců společnosti SILON s.r.o.